TJÄNSTEOMRÅDEN

GREEN TECHNOLOGY & electromobility

Produktutveckling för en hållbar framtid

Så jobbar vi med Geen Technology & Electromobility

Inom området Green Technology & Electromobility hjälper vi våra kunder att utveckla produkter för en hållbar framtid. Tack vare banbrytande teknik och engagerade ingenjörer kan vi ta oss igenom denna komplexa samhällsutmaning.

Vi utvecklar miljöanpassade produkter med morgondagens teknik

Våra konsulters kompetens och erfarenhet sträcker sig över alla branscher och kompetensområden – från klimatsmarta produktionsmetoder till miljövänlig energiproduktion och energilagring. En av alla möjligheter att gå mot en mer hållbar framtid är med hjälp av elektrifiering och elektromobilitet. Genom att ersätta fossila bränslen med elektricitet kan användarvänliga produkter utvecklas samtidigt som tekniken ger tillgång till nya och växande marknader. Vi på ESSIQ vill vara med och utveckla framtidens miljöanpassade produkter med morgondagens teknik, för ett mer hållbart samhälle.

Exempel på roller:

Mjukvaruutvecklare

Funktionsägare

Mjukvaruägare

Systemarkitekt

PROJEKT

Batteriutveckling för Nilar

Fredrik Persson

Test & Quality Engineering

fredrik.persson@essiq.se

0709-75 63 00