TJÄNSTEOMRÅDEN

CONNECTED & EMBEDDED SYSTEMS

Inbyggda system för framtidens teknikutveckling

Så jobbar vi med Connected & Embedded Systems

I en modern bil finns idag över 150 ECU:er (Electronic Control Units) där var och en är ett inbyggt system och som tillsammans innehåller en miljon rader kod. Det visar hur komplext och omfattande inbyggda system är och hur stor roll de spelar i dagens teknikutveckling. Inom tjänsteområdet Connected & Embedded Systems hjälper ESSIQ svensk industri att lyckas med satsningar inom nya intelligenta elektroniska produkter. Industri 4.0 är i sin begynnelse, och allt fler företag börjar inse behovet av smarta ihopkopplade och uppkopplade system.

Vår kompetens

Våra konsulter inom Connected & Embedded Systems arbetar med hårdvarunära mjukvaruutveckling, elektronikkonstruktion, styr- och reglersystem, realtidssystem, AI och machine learning. Hos ESSIQ finns ett brett och starkt nätverk av olika kompetenser som gör oss till en flexibel samarbetspartner oavsett projekttyp.

Exempel på roller:

Mjukvaruutvecklare

Funktionsägare

Systemarkitekt

Kravställare

PROJEKT

Utveckling av Automated Speach Recognition

Fredrik Persson

Connected & Embedded Systems

fredrik.persson@essiq.se

0709-75 63 00