Project for Volvo

Connected & Embedded Systems

Utveckling av Automated Speach Recognition

BAKGRUND

ESSIQ:s konsult med erfarenhet som specialist inom ASR, Automated Speech Recoginition, fick tillsammans med sin projektgrupp uppdarget att implementera röstassistens i lastbilar. Röstigenkänning är nog bekant för många inom det här fältet, men röstassistent är något helt annat. En röstassistent är betydligt mer avancerad: den ska kunna samla in data och kommunicera med personen som talar, inte bara ta emot budskap. Den ska kunna hitta platser, streama musik, söka efter information, utan att vi behöver aktivera funktionen med ett knapptryck. Den ska kunna kommunicera med människan på samma nivå som vi kommunicerar med varandra.

UTMANING

Det kan låta luddigt, att göra något som inte gjorts förut – och på många sätt är det också det. Lastbilar utgör en särskilt svår miljö när det handlar om röstteknik. Det är en brusig miljö med mycket ljudintryck, vilket är något som påverkar ljudigenkänningen negativt. Samtidigt är det också en enorm utmaning att vara först i sitt slag. Det fanns inte några riktiga referensobjekt och få personer att fråga om råd.

GENOMFÖRANDE

Arbetsgången inleddes med att göra research och undersöka förutsättningarna för projektet. Teamet tog del av underlag kring det som gjorts tidigare och analyserade tidigare leverantörer och insatser. I analysen kom det fram att en del ändringar var nödvändiga. Leverantörer byttes ut och projektet kunde starta upp under teknisk ledning från ESSIQ.
ESSIQ:s konsult arbetade tätt ihop med två Android-utvecklarteam med målet att implementera röstassistent i Volvos lastbilar så att chauffören inte ska behöva trycka på några knappar. Det är en viktig säkerhetsåtgärd under körning. Teamet arbetade mycket med akustiska parametrar för att hitta en fungerande lösning för den brusiga miljön. Stor del av arbetet handlade om att testa, utvärdera och använda teamets kompetenser och erfarenheter för att hitta en väg framåt.

RESULTAT

Projektgruppen har nått ett viktigt delmål: att kunna prata i telefon genom röststyrning i lastbilen. Vi ser fram emot att ta del av framtidens bilar, där modern röstteknik kommer vara en viktig del. Lyckligtvis är framtiden närmare än vi tror.

 

 

Bilderna ägs av Volvo.

 

Läs mer om produkten:
https://www.volvotrucks.se/sv-se/

Är du i behov av en eller flera konsulter till ditt projekt? Kontakta gärna mig så ser vi vilket samarbete som passar bäst och hur vi kan möta era behov.

Henrik Vidarsson
Tunga Fordon
henrik.vidarsson@essiq.se
0705-21 81 42