Project for Påhoj

Mechanical Engineering

Kombinerad cykelsits och barnvagn

Gör vardagen med barn lite härligare.

BAKGRUND

Påhoj är ett svenskt varumärke med bas i Malmö som designar och tillverkar en kombination av cykelsits och barnvagn. Den innovativa produkten är ett resultat av industridesignern Lycke von Schantz vision att ta med sina barn på cykeln, oavsett vart de är på väg. Påhoj har som målsättning att göra det enklare för barnfamiljer att välja cykeln som sitt primära transportmedel.

UTMANINGAR

ESSIQ kom in tidigt i processen och fick förtroendet att hjälpa Påhoj med framtagningen av den första modellen. Genom att agera projektledare och samtidigt erbjuda verkstad och testning inhouse på kontoret i Malmö fanns goda förutsättningar för ett lyckat projekt.
Att skapa något helt unikt innebär alltid stora utmaningar. På marknaden finns barnvagnar och cykelsitsar men Påhoj är pionjärer när det kommer till att erbjuda en kombination. Utmaningen låg inte bara i att utveckla en produkt från grunden. Som startup saknade företaget även det kapital som större företag har. Sammanfattningsvis var målet att göra en produkt med tilltalande design som klarar av standardtester, men som inte skulle kosta mer än en cykelsits i den övre prisklassen.

GENOMFÖRANDE

Det kunde snabbt konstateras att det fanns ett stort behov av konstruktionsarbete då produktkännedomen blev en vital del. Projektet genomfördes till stor del inhouse på ESSIQ:s kontor i Malmö där både sedvanligt – men omfattande – kontorsjobb och fysiskt arbete samverkade för att färdigställa prototypen för uppvisning och testning. Kontorets 3D-printer var till stor hjälp när det kom till att testa olika delar och möjliggjorde även snabb feedback för hur nya koncept fungerade. Under projektets gång visades produkten upp på en mässa i Hongkong tillsammans med andra teknikföretag och nya innovationer. Vidare i projektet involverades flera leverantörer för konsultation. Samtidigt fanns det hela tiden en nära kontakt med prototypleverantörer för att användartesta produkten och certifiera den mot standard.

RESULTAT

Att skapa en attraktiv och hållbar produkt med begränsade resurser gjorde projektet utmanande, men i och med det mycket lärorikt. Projektet kunde genomföras inhouse på ESSIQ:s kontor vilket skapade naturliga sammanhang för professionellt utbyte.
Tack vare kombinerad kunskap av projektledning inom startup-företag och plastkonstruktion kunde Lycke uppnå målet om en smidigare cykelvardag tillsammans med sina barn. Påhoj blev först på marknaden att erbjuda en kombinerad cykelsits och barnvagn och där igenom göra det enklare för barnfamiljer att välja cykeln som färdmedel. Den slutgiltiga produkten har fått flera utmärkelser för sin design och funktionalitet.

 

 

Bilderna ägs av Påhoj.

 

Läs mer om produkten:
https://se.pahoj.com/

Är du i behov av en eller flera konsulter till ditt projekt? Kontakta gärna mig så ser vi vilket samarbete som passar bäst och hur vi kan möta era behov.

Mikael Häll
Regionschef Malmö
mikael.hall@essiq.se
0706-471357