2024/04/13

NYHETER / ESSIQ

Föreläsning om Creative AI – En resa genom AI:s möjligheter

Den 11 april bjöd vi in till en spännande föreläsning om Creative AI. Vår kollega Morgan Berglund Le Beux guidade deltagarna på en resa genom Creative AI och dess funktion i vår samtid.

Det råder ingen tvekan om att intresset för AI och dess konsekvenser är större än någonsin. Bland allmänheten och i näringslivet har ämnen som ChatGPT, Bart, fejkvideor och AI-konst skapat en stor uppmärksamhet. Men trots detta är det fortfarande en utmaning att förstå omfattningen och användningen av AI-utvecklingen och dess långsiktiga påverkan.

 

Under föreläsningen fick deltagarna exempel på hur AI-verktyg kan användas praktiskt, med fokus på intressanta och värdeskapande resultat. Vi bjöds först på en tillbakablick, sedan presenterade Morgan hur långt tekniken har kommit idag och gav oss en hands on-introduktion om hur vi själva kan använda verktygen.

Vi passade på att ställa ett par frågor till Morgan:

 

Berätta vad du jobbar med!

– Jag jobbar med metodutveckling inom bildesign, vilket innebär utveckling av ny teknik för att stödja designprocessen. Det handlar både om att automatisera delar av processen och att utforska och implementera ny teknik som till exempel VR och AI.

 

Vilken roll spelar AI i teknikutvecklingen?
– AI har en enorm påverkan på teknikutvecklingen. Det går nästan inte att överdriva hur stora förändringar vi står inför på grund av AI. Jag trodde länge att kreativitet var det sista en AI skulle kunna åstadkomma och att det låg långt bort i framtiden, men det är egentligen redan här. Att det sedan går att träna AI inom massvis med olika teknikområden för att lösa vitt skilda problem gör att det mest handlar om en resursfråga kring att samla in träningsdata i tillräcklig volym och att ha tillräcklig beräkningskapacitet för själva träningen. Man ser dock dagligen hur personer tar existerande AI-modeller och med minimala förändringar använder dem för att lösa problem på helt andra områden, utan att behöva träna en ny AI från scratch. Så det finns fortfarande mycket lågt hängande frukt att plocka, så att säga.

 

Vilket tips vill du ge till den som är intresserad av att lära sig mer om AI och använda det i sitt arbete?

– Det enklaste sättet är nog att prova någon av de många gratistjänster som finns tillgängliga. Tyvärr sker beräkningen hos den som tillhandahåller tjänsterna och är begränsad om man inte betalar för beräkningskraften. Men det finns många open source-varianter tillgängliga. För den som är kreativ rekommenderar jag att man provar någon av de AI som kan generera bilder, musik, eller text och leker med det område som man tycker är mest intressant. Det bästa sättet att lära sig är att göra något man tycker är roligt samtidigt.

 

Stort tack till alla som deltog på föreläsningen och extra tack till Morgan för en inspirerande och lärorik kväll!

Sofie Karlsson
Marknadskommunikatör
sofie.karlsson@essiq.se