Kontakta Oss Karriär Nyheter Start

FORMA DITT SAMARBETE

VÅRT ERBJUDANDE

Med oss kan ni själva välja hur ni vill samarbeta. Vi är lyhörda för era behov och önskemål, och vi anpassar oss. Läs mer om våra samarbetsalternativ nedan.

AFFÄRSPARTNER

Ni söker en partner som delar er vision. Med ESSIQ som affärspartner etableras ett långsiktigt samarbete där vi stärker varandra.

LÄS MER LÄS MER
UTVECKLINGSPARTNER

Vi är experter inom produktutveckling. Med oss som utvecklingspartner levererar vi effektiv produktutveckling utifrån era behov.

LÄS MER LÄS MER
SPECIALISTKOMPETENS

När ni har ett specifikt behov med höga krav, har vi erfarna specialister med rätt kompetens. Vi är redo från start, eller när behovet uppstår.

LÄS MER LÄS MER
TEKNIKKONSULTER

För att vidhålla en jämn utvecklingstakt, eller stärka upp där det behövs, erbjuder ESSIQ engagerade teknikkonsulter. Vi ger dem resurserna, de levererar resultatet.

LÄS MER LÄS MER

AFFÄRSPARTNER

En delad vision

Du söker en partner som delar din vision och kompletterar dina egenskaper, för att generera förutsättningar att utöka din affär – eller skapa en helt ny. Våra ögon och öron är ständigt spetsade mot nya möjligheter, så inled ett samtal med oss om ett vänskapligt, långsiktigt och framgångsrikt samarbete som tar oss båda till nya höjder.

Specifik kompetens för era behov

Utvecklingspartner

Vi är experter inom produktutveckling och har den erfarenhet och de verktyg som krävs för att bedriva en effektiv utveckling av era produkter. Med oss som utvecklingspartner har ni möjligheten att själva välja förutsättningarna.

 

Extern utvecklingsavdelning

Kanske har ni ingen egen utveckling eller så fokuserar ni på exempelvis mjukvara och vill ha en partner som ansvarar för mekanik och hårdvara? Då är vi rätt partner för er. Vi blir gärna er externa utvecklingsavdelning inom de kompensområden som ni själva inte tillhandahåller. Vi kan även ta över utvecklingen för utvalda delar av ert produktsortiment, exempelvis tillbehör eller liknande produkter som inte kräver er kärnkompetens.

 

Projektpartner

Har ni ett avgränsat projekt som ni inte själva har möjlighet att genomföra hos er? Med våra projektteam kan vi med fördel hjälpa er i tidiga skeden genom att vara med redan i planeringsfasen. På så sätt resursätter vi tillsammans och det blir enklare att starta projekt i tid och att nå uppsatta mål. Vi driver gärna projekt som sträcker sig genom hela produktens utvecklingscykel och vi har även goda erfarenheter av projekt begränsade till någon eller några faser i utvecklingen.

 

Satellit

Satellitverksamheten är det optimala alternativet om ni saknar plats i era egna lokaler eller behöver flexibilitet i arbetsvolymen. Då arbetet bedrivs i våra lokaler kan vi kontinuerligt variera arbetsvolym och kompetens utifrån era behov. I våra satelliter utför vi exempelvis löpande produktunderhåll, utveckling av nya varianter av befintliga produkter och till viss del även ren nyutveckling. Ofta utför vi många mindre uppgifter parallellt och emellanåt utför vi även större åtaganden i projektform.

Specialistkompetens

Kompetenta och erfarna specialister

Under utvecklingsprojektets olika faser finns en rad olika behov, varav vissa kräver stor erfarenhet och kompetens inom ett snävt avgränsat område. I din verksamhet saknar du kanske möjligheten att ha specialister inom varje område av utvecklingsprojektet. Vi har många kompetenta och erfarna specialister inom samtliga utvecklingsdiscipliner. Det gör oss till rätt partner att vända dig till när just du finner dig själv i en situation där du har ett akut, specifikt behov, eller om du ser i din planering att behovet snart kommer att uppstå. Vi finns här för såväl snabba lösningar som långsiktiga samarbeten.

TEKNIKKONSULTER

Engagerade produktutvecklare

I de flesta organisationer kommer det perioder då behov av extra medarbetare med mer eller mindre erfarenhet uppstår, kanske för att vidhålla en jämn utvecklingstakt eller för att understödja en redan överbelastad person eller grupp inom utvecklingsorganisationen. Våra medarbetare på ESSIQ älskar utveckling, och vi ger dem stödet och resurserna för att de ska kunna ge dig och din organisation det ni behöver – och mycket mer.