Kontakta Oss Karriär Nyheter Start

Test & Quality Engineering > Case

Testning och agilt ledarskap på Wireless Car

Niclas Rousk är analysingenjör på ESSIQ i Göteborg, och har haft flera uppdrag under sin tid på företaget. Nu är han testare och scrum master i ett spännande projekt på Wireless Car.
Teamet som Niclas ingår i är i full gång att skapa nästa generations IT-plattform för backendtjänster inom bilindustrin. Uppdraget innebär att omarbeta kommunikationen med gamla bilar, så att de kan migreras till den nya plattformen. Och med gamla bilar, förklarar Niclas, menar man alla bilar som finns på marknaden idag. Den nya generationens bilar finns inte att ta på ännu, men kommer inom några år att vara en realitet.

Projektet inleddes med att man kartlade hur dagens bilar kommunicerar, för att sedan kunna översätta detta – säkerhetsmodeller och kommunikationsscheman – till nya bilar. Niclas beskriver det som en adapter mellan den gamla och nya världen. Skillnaden mellan dessa världar är väsentliga: i de nya bilarna ser vi helt nya dimensioner på säkerhetskrav och tjänsteutbudet kommer utökas rejält. Vi kan förvänta oss fler uppkopplade tjänster, större ägarkontroll och minimerad risk att bilen hackas.

Niclas uppdrag har i skrivande stund pågått i ett år, och beräknas fortsätta ett tag till framöver. Testarrollen är central i projektet. Testning handlar om att säkerställa att det finns bra tester när man utvecklar, och om att kontinuerligt pröva de lösningar som tas fram. Integrationstester och funktionella tester genomförs kontinuerligt. Projektet på Wireless Car är stort och komplext, och stort fokus ligger på hur de olika komponenterna samspelar med varandra. Där spelar regressionstestning en stor roll – alla funktioner och processer som tagits fram måste vara kompatibla med varandra för att arbetsgången ska kunna gå vidare.

Som scrum master har Niclas också en motiverande och ledande roll, där ansvaret ligger i att säkerställa gruppens arbetsgång. Scrum är en agil arbetsmetod som används i en stor del av mjukvaruutvecklingen idag, och något som Niclas jobbat med mycket tidigare. Metoden skapar mer frihet än traditionella metoder, samtidigt som arbetet effektiviseras och samspelet spelar stor roll.

Genom uppdraget på Wireless Car har Niclas fått mycket erfarenhet av samspel och koordinering, då projektets komplexitet ställer stora krav på ett välfungerande samarbete. Utmaningarna har varit flera, men handlar främst om att man började med en blank canvas – det teamet gör handlar mycket om att utveckla, testa och utvärdera ett system som teamet har byggt upp från grunden. Att hitta lösningar som fungerar i både gamla och nya bilar är också en utmaning, säger Niclas. Men framförallt är den här rollen en spännande del i utvecklingen av kommande generations bilar, där säkerhet, miljö och tillgänglighet står i centrum. Det är en resa som är häftig att vara med om, och som kommer att ha stor påverkan på samhälle och individ.

  • Niclas Rousk

    Niclas Rousk