Kontakta Oss Karriär Nyheter Start

Simulation & Visualization

VR som verktyg i produkt- och tjänsteutveckling

VR, Virtual Reality, är ett begrepp som numera är bekant för de flesta, men visste du att det kan användas inom produkt- och tjänsteutveckling? En tydlig trend och möjlighet inom produktutveckling idag är att använda sig av virtuella miljöer. Tillgången till kraftfulla processorer, stora datamängder och innovativa visualiseringslösningar gör det möjligt att komplettera fysiska prototyper med virtuella. Det medför många fördelar, såsom att förkorta utvecklingscykler, involvera fler personer i utvecklingsprocessen och få större precision i beslutsstöden.

ESSIQ arbetar idag med många projekt där vi tillsammans med kunder utvecklar plattformar för virtuell utveckling, simulering och visualisering. Vi fokuserar på teknik- och metodutveckling och erbjuder kompetens från tidigt koncept till optimering och verifiering i processens slutskede. Inom tjänsteområdet Simulation och Visualization hjälper vi våra kunder att effektivisera och modernisera sin produktutveckling med hjälp av den senaste tekniken – som hela tiden utvecklas och förfinas.

Roller:
Produktägare
Visualiseringsingenjör
Simuleringsingenjör
Metodutvecklare
VR-utvecklare
Materialingenjör