Kontakta Oss Karriär Nyheter Start

Green Technology & Electromobility

Produktutveckling för en hållbar framtid

Inom området Green Technology & Electromobility hjälper vi våra kunder att utveckla produkter för en hållbar framtid. Denna komplexa samhällsutmaning är fullt möjlig tack vare banbrytande teknik och engagerade ingenjörer. ESSIQ:s kompetens och erfarenhet sträcker sig över alla branscher och kompetensområden – från klimatsmarta produktionsmetoder via utforskning av nya energi- och resurseffektiva tekniker till miljövänlig energiproduktion och energilagring.

En av alla möjligheter att möta denna utmaning är via elektrifiering och elektromobilitet. Elektromobilitet har hittills mest varit inriktat på traditionella vägfordon. Avancerade elektriska system är oftast bättre och smartare än de konventionella, vilket möjliggör för tekniken att användas inom ett mycket bredare område. Genom att ersätta fossila bränslen med elektricitet kan således användarvänliga produkter utvecklas samtidigt som tekniken ger tillgång till nya och växande marknader.

För ESSIQ är det en självklarhet att vara med och göra skillnad. Vi vill vara med och utveckla framtidens miljöanpassade produkter, med morgondagens teknik, för det hållbara samhället.

Roller:
Projektledare
Mjukvaruutvecklare
Kraftelektronikkonstruktör
Mekanikkonstruktörer
Kravställare