Kontakta Oss Karriär Start

Blogg / ESSIQ ÖST / ESSIQ SYD / News

2019/11/26

Giving Tuesday

Blogg / ESSIQ ÖST / ESSIQ SYD / News

2019/11/26

Giving Tuesday

Giving Tuesday

Jonathan Ivarsson föddes år 2000 och år 2006 drabbades han av en lungfibros som ledde till kraftig nedsättning av hans lungfunktion och behov av syrgas dygnet runt. Redan 2006 fick familjen beskedet att det kommer att krävas en lungtransplantation längre fram. Förhoppningarna var att skjuta på operation tills Jonathan var i de övre tonåren.

I slutet av 2012 var lungkapaciteten så låg att läkarna bedömde att det nu var dags att sätta upp honom på listan för transplantation. Det blev början på en lång väntan. Både för Jonathan och hans familj, bestående av mamma Gunilla, pappa Tommy och brodern Christian. Jonathans resa beskriver hur väldigt många barn har det. Att vänta på transplantation är en tuff tid för alla inblandade.

Jonathans lungor blev för dåliga under hans väntan. Jonathan avled i november 2015. Då hade han väntat på nya lungor i nästan 3 år.

Det är på denna vägen som Jontefonden uppkom, en stiftelse vars syfte är att öka livskvaliteten, skapa glädje och sätta guldkant för barn och ungdomar som väntar på nya organ eller som genomgått en organtransplantation, och deras syskon.

ESSIQ samarbetar med Jontefonden och hjälper till att göra just detta. Inte bara genom att skänka pengar utan även genom att visa vårt engagemang och ordna sammankomster på vårt kontor samt hjälpa till att sprida det fantastiska arbete som Jontefonden gör genom olika kommunikationskanaler som exempelvis ESSIQ-golfen. Vi deltog givetvis också årets upplaga av Jontefondsgalan. En magisk kväll som inbringade en rekordsumma på 2 750 946 kr!

Nu har Jontefonden dragit igång en kampanj på sociala medier, vilken vi på ESSIQ givetvis vill vara med och stötta. Tisdagen den 3 december 2019 samlas ideella organisationer, företag och människor över hela världen för att uppmuntra till givande och engagemang. Från och med idag och fram till den 3 december kör Jontefonden sin kampanj där man på en fysisk skylt skriver sitt namn och vad man engagerar sig i. Var med och bidra du också, klicka dig in till kampanjen på Facebook