Kontakta Oss Karriär Nyheter Start

Connected & Embedded Systems

Inbyggda system har en stor roll i framtidens teknikutveckling

I en modern bil finns idag över 150: ECU:er (Electronic Control Units) där var och en är ett inbyggt system, och som tillsammans innehåller över en miljon rader kod. Det visar hur komplext och omfattande inbyggda system är – och hur stor roll de spelar i dagens och framtidens teknikutveckling. Inbyggda system är en förutsättning för många av de snabba tekniska framsteg vi dagligen ser runt omkring oss, och som vi ofta tar för givet. Självkörande fordon, kommunikationslänkar i mobilbasstationer, smarta Internet of Things(IoT)-moduler och mobiltelefoner är alla exempel på de oändliga möjligheterna inbyggda och uppkopplade system skapar.

Inom tjänsteområdet Connected & Embedded Systems hjälper ESSIQ svensk industri att lyckas med satsningar inom nya intelligenta elektroniska produkter. Industri 4.0 är i sin begynnelse, och allt fler företag börjar inse behovet av smarta ihopkopplade och uppkopplade system. Samtidigt saknas ofta intern kompetens inom området, och förståelse för hur sådana system designas och konstrueras på ett modernt, kostnadseffektivt sätt. På ESSIQ är vi kunskapsmässigt i yttersta framkant i alla delar av utvecklingen av inbyggda system – inom allt från elektronikkonstruktion till mjukvarautveckling.

Vi på ESSIQ är självklart en del av den här teknikutvecklingen. Våra konsulter inom Connected & Embedded Systems arbetar med hårdvarunära mjukvaruutveckling, elektronikkonstruktion, styr- och reglersystem, realtidssystem, AI och machine learning. ESSIQ har en stor en bredd av kompetenser, och de olika individerna på företaget utgör tillsammans ett starkt nätverk av olika kunskaper och erfarenheter.

Roller:
Projektledare
Mjukvaruutvecklare
Funktionsägare
Mjukvaruägare
Systemarkitekt
Kravställare