Kontakta Oss Karriär Nyheter Start

Agile Management

Med agila metoder genomför vi lyckade projekt

Kompetensområdet projektledning är brett och varierat – ESSIQ:s erfarna och kompetenta projektledare är involverade i uppdrag inom en mängd olika branscher. Våra projektledare är duktiga på att entusiasmera, motivera och leda projektarbetet effektivt mot uppsatta mål, ibland i långa och omfattande projekt, ibland i mindre, mer intensiva och kortsiktiga projekt. Eftersom vi arbetar i många olika branscher och i projekt av mycket varierande karaktär är utvecklingsmöjligheterna för ESSIQ:s projektledare mycket goda.

För att säkerställa att projektledarna på ESSIQ blir de absolut bästa gör vi allt vi kan för att hitta de roligaste, mest utvecklande uppdragen. Vi lägger också stor vikt vid kompetensutveckling, bland annat genom möjligheten att certifiera sig inom PMA, IPMA eller liknande, och har ett välfungerande nätverk för alla projektledare inom ESSIQ, där vi konstant arbetar för att öka utbytet av kompetens och erfarenhet. För att stödja våra tekniska högskolor och fånga upp de vassaste förmågorna driver vi även exjobb inom projektledning, vilket även ger oss nya perspektiv från pålästa, uppdaterade studenter.

Roller
Projektledare
Delprojektledare
Projektkoordinator
Planerare
Process- & metodutvecklare
Verksamhetsutvecklare
Kvalitetsledning