Kontakta Oss Skicka In Ditt CV Start

Agile Management > Case

Agile Management för Mobile Network Operators på Volvo Car Corporation

Samah Hallgren är en av ESSIQ:s kompetenta projektledare, och utanför ingenjörsrollen en passionerad fotograf och konstnär. Hon har en ingenjörsexamen i datavetenskap och arbetade tidigare som Product Launch Manager på Sony Mobile, innan hon anslöt sig till ESSIQ som konsult inom projektledning. Erfarenheten från branschen har gjort Samah skicklig på att förbättra affärsverksamheten; genom att utveckla innovativa lösningar, minska kostnaderna och sätta processer och teknik på plats för att kunna leverera i tid. Hon har haft flera uppdrag genom ESSIQ, och det här är hennes nuvarande: projektledare på Volvo Car Corporation.

Utmaning
Uppdraget på Volvo Car Corporation är utmanande men minst sagt spännande. Projektet som Samah leder avser att säkerställa att nästa generations uppkoppling levereras enligt nätverksinfrastrukturen från de globala mobiloperatörerna för Europa, Nordamerika och ROW.
Utmaningarna som Samah upplever är främst bristande kommunikation från andra delar av organisationen, inte minst när innehållet i projektet ändras, vilket medför att påverkan på budget och deadline inte kommuniceras. Organisationens kunskap inom området hade också kunnat förbättrats, något som Samah ser som en stor utvecklingsmöjlighet, och som skulle ha goda effekter på process och resultat. En del av Samahs utmaningar ligger med andra ord i att förankra kunskap inom organisationen och samtidigt nå milstolpar på utsatt deadline.

Genomförande
Tidigt i projektet definieras projektets omfattning och mål för att på ett så effektivt sätt som möjligt samordna alla parter inom organisationen. Under projektets livscykel produceras olika dokument, såsom projektplan, kommunikationsplan, risklogg, resursplan och statusrapporter, och det säkerställs att en kvalitativ dokumentation upprätthålls. Dokumenten uppdateras kontinuerligt under hela projektet, och blir en röd tråd genom Samahs projektledarskap.
Projektledarrollen kräver att Samah lägger stor vikt vid proaktivt hantera projektrisker och problem, och att hon minimerar deras inverkan på projektet. Att kunna koordinera sitt arbete med andra projektledare, programchefer och övriga interna intressenter är också en bärande del i Samahs roll, vilket gör att hon måste vara kommunikativ, strukturerad och lyhörd.

Resultat
Målet för projektet är att säkerställa att integrationsprojektet Mobile Network Operators levereras enligt arkitekturens design och plan, genom att kommunicera tydliga krav och hantera projektplanen i enlighet med detta. Uppdraget är i full gång, så sammanfattningen av Samahs insats, och vilka lärdomar hon tar med sig, får vi vänta på tills projektet är avslutat. Med sin höga kompetens och kommunikativa förmåga rådet det dock inget tvivel på att Samah levererar projektledning av högsta kvalitet, och ESSIQ är stolta att hon är en del i vårt team.

  • Samah Hallgren

    Samah Hallgren

    Projektledare